برنج پاکستانی متمایز

كل توليد برنج‌هاي باسماتي جهان حداكثر حدود چهار ميليون تن شلتوك در سال است. كشور‌هاي هند و پاكستان هرساله 400000      تن برنج سفيد‌شده باسماتي را به كشورهاي ديگر صادر مي‌كنند بيش‌ترين صادرات برنج اين دو كشور به شرق ميانه ( ايران، عربستان سعودي، عراق و عمان )، اروپا ( انگلستان، روسيه، آلمان، نيوزيلند) و آمريكاي شمالي ( كانادا و ايالات متحده ) مي باشد.

برنج سوپر باسماتی ، برنج سوپر کرنل ، برنج 386 از انواع برنج پاکستانی می باشند که بیشترین واردات به کشور ایران را دارند.

برنج پاکستانی متمایز،  سوپر باسماتی فرآوری شده می باشد.

دسته‌ها
  • توضیحات

    كل توليد برنج‌هاي باسماتي جهان حداكثر حدود چهار ميليون تن شلتوك در سال است. كشور‌هاي هند و پاكستان هرساله 400000      تن برنج سفيد‌شده باسماتي را به كشورهاي ديگر صادر مي‌كنند بيش‌ترين صادرات برنج اين دو كشور به شرق ميانه ( ايران، عربستان سعودي، عراق و عمان )، اروپا ( انگلستان، روسيه، آلمان، نيوزيلند) و آمريكاي شمالي ( كانادا و ايالات متحده ) مي باشد

    برنج سوپر باسماتی ، برنج سوپر کرنل ، برنج 386 از انواع برنج پاکستانی می باشند که بیشترین واردات به کشور ایران را دارند.

    برنج پاکستانی متمایز،  سوپر باسماتی فرآوری شده می باشد.

    This post is also available in: فارسی English