برنج میخک هندی

برنج میخک هندی بهترین برنج در دنیا است و بعد از برنج هندی، برنج ایرانی در رده دوم قرار دارد.البته بهتر است به این موضوع توجه نمایید که همه ی انواع برنج هندی وارد ایران نمی شوند.

دسته‌ها
  • توضیحات

    برنج میخک هندی بهترین برنج در دنیا است و بعد از برنج هندی، برنج ایرانی در رده دوم قرار دارد.البته بهتر است به این موضوع توجه نمایید که همه ی انواع برنج هندی وارد ایران نمی شوند.

    This post is also available in: فارسی English