برنج متمایز

برنج بدون آرسنیک :

آرسنیک عنصری سمی است که مقدار سم آن ناچیز است .اما مقدار زیاد آن سلامت فرد را به مخاطره می اندازد

آرسنیک به طور طبیعی در آب، خاک و سنگ یافت می‌شود، بدین ترتیب، به سهولت در چرخه‌ی غذایی راه یافته، مقدار قابل توجهی از آن در بافت جانوری و گیاهی انباشته می‌شود که بخشی از آن توسط بشر خورده می‌شود.

برنج گیاهی ست که  نسبت به گیاهان خوراکی دیگر، آرسنیک بیشتری را از خاک و آب جذب می‌کند بنا بر این به خودی خود برنج بدون آرسنیک وجود ندارد اما میتوان با روش درست پخت مقدار آن را به حد اقل رساند

در حالی‌که تا امروز فکر می‌کردیم زمانی که برنج پخته می‌شود آرسنیک آن خارج می شود اما نظریه جدید ثابت کرده که برنج باید حتما مدت زمانی در آب خیس بخورد تا آرسنیک آن خارج شود

در صورتی که برنج یک شب در آب خیس بخورد و سپس به حدی شسته شود که آب آن کاملا شفاف شود بیش از 80 درصد از آرسنیک خود را از دست می دهد به وسیله ی آبکش کردن نیز مقداری آرسنیک از برنج خارج می شود اما ویتامین های مفید مانند ویتامین های گروه ب نیز به مقدار قابل توجهی کاهش می یابند .

دسته‌ها
 • توضیحات

  برنج بدون آرسنیک :

  آرسنیک عنصری سمی است که مقدار سم آن ناچیز است .اما مقدار زیاد آن سلامت فرد را به مخاطره می اندازد.

  آرسنیک به طور طبیعی در آب، خاک و سنگ یافت می‌شود، بدین ترتیب، به سهولت در چرخه‌ی غذایی راه یافته، مقدار قابل توجهی از آن در بافت جانوری و گیاهی انباشته می‌شود که بخشی از آن توسط بشر خورده می‌شود.

  برنج گیاهی ست که  نسبت به گیاهان خوراکی دیگر، آرسنیک بیشتری را از خاک و آب جذب می‌کند بنا بر این به خودی خود برنج بدون آرسنیک وجود ندارد اما میتوان با روش درست پخت مقدار آن را به حد اقل رساند

  در حالی‌که تا امروز فکر می‌کردیم زمانی که برنج پخته می‌شود آرسنیک آن خارج می شود اما نظریه جدید ثابت کرده که برنج باید حتما مدت زمانی در آب خیس بخورد تا آرسنیک آن خارج شود

  در صورتی که برنج یک شب در آب خیس بخورد و سپس به حدی شسته شود که آب آن کاملا شفاف شود بیش از 80 درصد از آرسنیک خود را از دست می دهد به وسیله ی آبکش کردن نیز مقداری آرسنیک از برنج خارج می شود اما ویتامین های مفید مانند ویتامین های گروه ب نیز به مقدار قابل توجهی کاهش می یابند .

  This post is also available in: فارسی English