برنج طارم متمایز

اگر معیار ارزیابی بو و عطر برنج باشد برنجهای ایرانی در مقایسه با انواع خارجی موجود در بازار ایران بیشترین عطر و بو  را دارا می باشند.

چند راه تشخیص کیفیت برنج ایرانی:

 • برای فهمیدن میزان عطر و بوی برنج، مقداری از آن را میان دو کف دست قرار دهید و در آن بدمید. از مقدار بوی معطری که به مشامتان می‌رسد می‌توانید آن را تشخیص دهید.
 • برنج قدیمی، سخت و سفت است و می‌توانید چند دانه از آن را زیر دندان بشکنید تا سفتی و سختی آن را بفهمید. نشانه دیگر برنج کهنه این است که تیره‌ تر از نوع تازه است و هرچه تیره‌تر باشد کهنه‌تر است.
 • برای شناخت برنج خوب و اصیل از نوع مخلوطش کافی است مقداری از آن را کف دست بگیرید و با دقت برنج‌ها را ببینید که یک اندازه و یک رنگ باشند. اگر برنج کهنه می‌خرید همه آن‌ها به یک اندازه تیره باشند
 • برنج خوب، فاقد بند و ترک و یک دست است . ولی برنج‌های بی‌کیفیت بندهای عرضی دارند
 • قبل از خرید عمده، مقدار کمی خرید کنید و با چندبار پخت، هم قد و قامتش و هم خوش‌عطر، خوش‌پخت و خوش‌خوراک بودنش را امتحان کنید.
دسته‌ها
 • توضیحات

  اگر معیار ارزیابی بو و عطر برنج باشد برنجهای ایرانی در مقایسه با انواع خارجی موجود در بازار ایران بیشترین عطر و بو  را دارا می باشند.

  چند راه تشخیص کیفیت برنج ایرانی:

  • برای فهمیدن میزان عطر و بوی برنج، مقداری از آن را میان دو کف دست قرار دهید و در آن بدمید. از مقدار بوی معطری که به مشامتان می‌رسد می‌توانید آن را تشخیص دهید.
  • برنج قدیمی، سخت و سفت است و می‌توانید چند دانه از آن را زیر دندان بشکنید تا سفتی و سختی آن را بفهمید. نشانه دیگر برنج کهنه این است که تیره‌ تر از نوع تازه است و هرچه تیره‌تر باشد کهنه‌تر است.
  • برای شناخت برنج خوب و اصیل از نوع مخلوطش کافی است مقداری از آن را کف دست بگیرید و با دقت برنج‌ها را ببینید که یک اندازه و یک رنگ باشند. اگر برنج کهنه می‌خرید همه آن‌ها به یک اندازه تیره باشند
  • برنج خوب، فاقد بند و ترک و یک دست است .
   ولی برنج‌های بی‌کیفیت بندهای عرضی دارند
  • قبل از خرید عمده، مقدار کمی خرید کنید و با چندبار پخت، هم قد و قامتش و هم خوش‌عطر، خوش‌پخت و خوش‌خوراک بودنش را امتحان کنید.

  This post is also available in: فارسی English